Geschiedenis

 

Geschiedenis Vodawiko ontstond eigenlijk, omdat er een paar jeugdleidsters tijdens een cursus in contact kwamen met volksdansen. Zij vonden iemand, die met hun wilde starten en die “toevallig” de Engelse Contradans beoefende…..Zijn naam is Wim Kooij. Op 26 januari 1966 werd Vodawiko opgericht (VOlksDAnsgroepWImKOoij). Het was toen een club van 16 personen, 8 jongens en 8 meisjes. Een ideaalbeeld, want meestal zijn de jongens toch wel in de minderheid. Door de jaren heen wisselde het aantal leden van zo’n 16 tot soms ruim 40, wat voor het zaaltje waarin wij toen dansten, veel te krap was. We hebben daarom daarna in verschillende zalen in Eindhoven gedanst. De laatste jaren schommelt ons ledental nauwelijks, we zijn met zo’n kleine 20 leden. De leeftijd is met de groep mee gegroeid. Toen we begonnen waren we gemiddeld 19 jaar, nu is dat zo’n dikke 70 jaar! We hebben door de jaren heen naast dansen, allerlei activiteiten gehad. Toen we ongeveer 2 jaar bestonden, begonnen we met volksdansweekends in Steensel, eerst 1 maal per jaar, toen 2 keer, uiteindelijk weer terug naar 1 keer per jaar en na zo’n 35 weekends zijn we er mee gestopt, want iedereen had intussen ook allerlei andere dingen te doen en het raakte ook wel een beetje “uit de tijd”…. Verder hebben we lange tijd een demo-groep gehad. Jaarlijks werden er diverse optredens verzorgd in bejaarden- en verzorgingshuizen, in de schouwburg en bij diverse andere gelegenheden. We dansten 4 blokken: Schots, Amerikaans en Oud- en Modern Engels. We hebben ook nog ongeveer 10 jaar met een eigen muziekgroep gewerkt. En er is een aantal jaren ook nog een actieve kindergroep geweest. Na 1995 werden de activiteiten terug gebracht naar het dansen voor ons plezier, zonder druk van optredens, pure hobby. In 2016 hebben we ons 50 jarig bestaan gevierd met een feestelijke dansdag met een fantastische band en dansleiding (deels eigen en deels gastleiding uit Engeland). Het was een geweldige dag met veel belangstelling en heel goed geslaagd. De dag erna werd het feest afgesloten met een fijn diner voor alle leden en hun partner en de Engelse gasten.

 

In januari 2026 hopen we ons 60 jarig jubileum te vieren.